Shenzhen Songming Communication Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: ICEE in 2019
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: RU
  Giới thiệu: ICEE exhibition are in Crocus-Expo,Moscow Exhibition halls more than 200000 square meter, Products including communication products and accessories,computers software and hardware products.
  Tên triển lãm thương mại: Hongkong spring exhibition of Mobile Electronic,2019
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: More than 9000 booths and around 65000 buyers from 11st to 30th April . 62% exhibitors from shenzhen , peoples increased 8% more than last years .
Gửi email cho nhà cung cấp này