Shenzhen Songming Communication Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 SGS Design and manufacture of plastic injection moulds and die-casting moulds, manufacture of plastic injection parts 2018-09-16 ~ 2021-09-15
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE BSI ETSIEN 301489-1 V2.1.1(2017-02) ETSI EN 301489-3 V2.1.1(2017-03) ETSI EN 300328 V2.2.0(2017-11) ETSIEN 300328 V 2.2.0 2017-11) EN 62479:2010 2019-09-16 ~
CE CE DNV EN 55032:2015/AC:2016 EN 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 55035:2017 EN 61000-4-2:2009,EN 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010 EN 61000-4-4:2012,EN 61000-4-5:2014+A1:2017,EN 61000-4-6:2014/AC:2015 EN 61000-4-8:2010,EN 61000-4-11:2004+A1:2017 2019-09-10 ~
FCC FCC DNV FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4:2014 2019-09-10 ~
ROHS ROHS DNV IEC62321-1:2013 2019-09-10 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Above 50 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này